Občianske združenie spolupracuje s farnosťou Bratislava - Podunajské Biskupice orgánmi štátnej správy
a inými právnickými a fyzickými osobami, s ktorými podporuje a zabezpečuje svoju činnosť.

Pre informácie o postupe venovania 2% z vašich daní, vyberte jednu z nižšie uvedených možností.